Utlysning – resestipendium till NJF Congress 2022 (PDF)

Stipendiet är avsett för resa och deltagande för svenska NJF-medlemmar till NJFs Kongress tillika 100-års-jubileum sedan den första kongressen, 27-29 september, 2022, Selfoss, Island.

Utlysningen är på totalt 120 000 SEK.

För information om Kongressen se: http://www.nordicagriculture.eu http://www.nordicagriculture.eu/njf-nordic-agricultural-congress-2022/

Behörig att söka

Endast svenska NJF-medlemmar kan söka.

Företräde har:

  • forskarstuderande, forskare och rådgivare
  • deltagare som bidrar med presentation eller poster
  • medlemmar som löst medlemskap i NJF Sverige de senaste åren

Om alla 3 kriterierna är uppfyllda och det är översökt gäller tidigaste inkommen ansökan. Maxbelopp att söka 10 000 SEK.

Ansökan

Stipendiet kan sökas fram till kongressen. Första beslut om utbetalning tas efter 19/6 2022. Om det finns medel kvar tas beslut om senare inkomna ansökningar efterhand.

I ansökan skall specificerade kostnader anges och vilka bidrag som sökts och/eller erhållits från andra fonder.

Resan ska utgå från och avslutas i Sverige.

Utbetalning

Utbetalning av stipendium sker efter avslutad resa mot avgiven redovisning:

  • saklig redovisning av deltagande i aktiviteter och föredrag. Eget föredrag eller poster bifogas.
  • ekonomisk redovisning av faktiska resekostnader inkl. verifikationer som styrker utgifter (Milersättning för bil max 18.50 kr/mil)
  • endast privata utlägg kan ersättas dvs. utbetalning sker endast till privatpersoner.

För att pengarna ska betalas ut måste redovisningen vara NJF Sverige tillhanda senast 4 månader efter Kongressens slut.

Kontakt

Ansökan och redovisning skickas:

– med elektronisk bilaga till: katarina.segerkvist@slu.se

– eller per brev till:

NJF, c/o SLU Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Katarina Arvidsson Segerkvist, Box 234, 532 23 Skara